Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych jest BFP S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797) przy ul. Powązkowskiej 44C, NIP: 5252801481

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzieleniu odpowiedzi osobie, której dane dotyczą. Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, o ile realizacja takiego żądania nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył punkty kontaktowe:

  • droga elektroniczna: biuro@petner.pl
  • korespondencyjnie na adres ul. Powązkowskiej 44C, 01-797 Warszawa (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

Dane firmy

BFP S.A.
ul. Powązkowska 44C
01-797 Warszawa
Informacje dla Akcjonariuszy