Informacje dla Akcjonariuszy

BFP SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Powązkowska 44 C, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804490, NIP 5252801481, REGON 384395765.

Ogłoszenia BFP – 5 ogłoszeń

Dane firmy

BFP S.A.
ul. Powązkowska 44C
01-797 Warszawa
Informacje dla Akcjonariuszy